Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2009

Fyra årstider av ett träd

Det var en man som hade fyra söner. Han ville att hans söner skulle lära sig att inte döma saker för snabbt. Så han skickade dem på var sitt uppdrag. De fick gå och titta på ett päronträd som låg en bra bit bort.

Äldsta sonen gick på vintern, den andra på våren, den tredje på sommaren och den yngste sonen på hösten. När de alla hade gått och kommit tillbaka, kallade pappan dem tillsammans för att beskriva vad de hade sett. Den äldsta sonen sa att trädet var fult, grenarna böjda och vridna. Andra sonen sade att han  sett ett träd som var täckt med gröna knoppar och trädet var hoppingivande. Den tredje sonen höll inte med, han tyckte att trädet hade blommor som luktade så gott och som såg så vackert ut och det var den mest graciösa sak han någonsin sett. Den sista sonen höll inte med de andra, han sa att trädet var moget och bar många frukter och att det var fullt av liv.

Mannen förklarade då för sina söner att de alla hade rätt, eftersom de bara hade sett en årstid var i trädets liv. Han berättade då för dem att man inte kan döma ett träd efter bara en årstid/säsong, eller döma en person, eller en sak efter en första blick eller träff.

Man kan bara döma när man har sett alla sidorna och inte bara en sida hos en person.

Annons

Read Full Post »

”Döm inte en bok efter omslaget”  är ett engelskt talesätt som innebär att man inte ska  döma en person eller bedöma värdet av något baserande på utseendet.  Man kan inte få en klar bild av hur någon är som person efter att ha sett hur personen ser ut.

Man kanske skaffar sig en snabb bild av hur personen kan tänkas vara vid första mötet men detta är inte tillräckligt, för en människa är inte bara ett ytligt utseende.  

Vissa säger att första intrycket är väldigt viktigt, men sanningen är att det är mindre viktigt då det inte säger så mycket om en persons inre, identitet och karaktär.

I dagens samhälle måste man tydligen se bra ut. Överallt ser man utseendefixeringen. Men islam sätter stor vikt vid det inre.  Gott moraliskt beteende och rätt uppförande är det som har den största betydelsen.

Abu Hurayrah återberättar att Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:

”Allah tittar inte på era kroppar och era yttre framträdanden, men Han tittar på era hjärtan.”

(Muslim).                                  

Det viktigaste är alltså det som finns i våra hjärtan.

Så  ”Döm inte boken efter omslaget”, det är insidan (innehållet) som räknas!

 

Read Full Post »

Ärlighet

En kvinna tog sin son med sig till en  rättfärdig shejkh (lärd).

 Hon sade till Shejkhen:

”Min son äter för mycket sötsaker. Jag har sagt åt honom gång på gång att det är skadligt, men han lyssnar inte på mig. Så jag ber er vänligen att råda honom.”

Shejkhen svarade kvinnan:

”Kom tillbaka till mig med din son om några dagar så ska jag hjälpa dig.”

När damen återvände några dagar senare pratade Shejkhen då med pojken om att det är skadligt att äta för mycket sötsaker och gav honom några allmänna råd. Shejkhens elever som befann sig hos honom och hörde hans svar blev förvånade.
Eftersom Shejkhen hade bett damen att återvända inom några dagar trodde de att Shejkhen hade bett om lite tid så att han kunde förbereda någon speciell åtgärd och inte bara ge allmänna råd som han gjorde.

Eleverna frågade därför Shejkhen om motiven bakom hans handlande. Shejkhen svarade:

”Orsaken till mitt agerande är att jag själv också äter för mycket sötsaker så när kvinnan kom med den unge pojken kom jag på att jag borde ta itu med min egen dåliga vana först innan jag kan be pojken göra det. Jag behövde därför några dagar för att ge upp denna dåliga vana och då kan jag med gott samvete be pojken att sluta med det.”

 Ärlighet i islam:

Ärlighet är en av de största av alla moraliska dygderna. Ärlighet är en generell term som täcker ett brett spektrum av egenskaper.  Det gäller att tala sanning, uppriktighet i arbete, hålla sitt ord och vara uppriktig med sig själv och andra.

Någon lär ha sagt att för att ärlighet ska vara sann så måste den finnas (dvs. den speglas) i de ord som man talar.

En persons gärningar är ärliga bara när hon/han i praktiken gör det hon/han säger med ord. Vi måste vara ärliga när vi ger råd till andra, ärliga med oss själva först och med den vi ger råd sedan. 

Följande två verser i Koranen talar om vikten av överensstämmelsen mellan handling och ord.

{ TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar! }

As-Saff [61:2-3]

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: