Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2009

En man, 60 år gammal  satte sig ner en dag och räknade sin ålder i dagar och fann att den var 21900 dagar. Han tänkte då om han, varje dag av dessa dagar han levt hade begått en enda synd så skulle han nu samlat på sig 21 900 synder. Han blev mycket rädd och ropade

”hur ska jag möta min Herre (Allah) med alla dessa synder?” 

Ingen av oss är felfri. Ingen är syndfri. Alla vi gör synder. Men frågan är  om vi verkligen bekänner dessa och sedan vad vi gör åt dessa fel och synder.

Profeten (saws) säger i en Hadith: ”Varje son av Adam är syndare och de bästa av syndarna är de som ångrar sig hela tiden. ”

Vi behöver rannsaka  och granska oss kontinuerligt och döma oss  innan vi blir rannsakade och dömda av Allah (swt) på uppståndelsens dag.

Om vi rannsakar oss hela tiden, före varje gärning och efter varje gärning, innan vi har sagt något och efter det att vi sagt det,  kommer vi då att ha möjlighet till att ta itu med dem, rätta till det som är fel, ångra oss (göra tawba) och förbättra oss .

Ramadan är en tid för ånger och förbättring och en månad full av fördelar och chanser för att få våra tidigare synder förlåtna. Den som missar detta är inte klok.

Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, har sagt: ”Om min nation visste om det goda som fanns i denna heliga månad skulle de önska att hela året var Ramadan.” [Ibn Khuzayma, Al-Bayhaqqi & Ibn Haban]. 

Ja,  självrannsakan i detta liv , med Allahs nåd  gör att vi får en lätt räkenskap på domens dag, insha Allah. Den dag då varken pengar eller barn kommer någon till nytta, bara den (kan känna sig trygg) som möter Allah med ett rent hjärta.

”Den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn”. [Koranen 26:88]

”Yawma la tanfa’u malun wala banun, illa man ataAllaha bi qalbin salim

Annons

Read Full Post »

dua3

Islutet av varje år kommer en bra och duktig affärsman att granska och se över  sin verksamhet. Han kommer att räkna ut vilka varor som gav  vinst och vilka som gjorde  förlust och använda dessa data  till nästa år, för att förbättra och öka sin vinst. 

 Det är så som vi bör planera för framgång i denna värld men vårt mål är inte detta liv, utan nästa liv. Är det inte mycket viktigare och fördelaktigare att eftersträva  för en ökad vinst i nästa liv?

Ramadan ger oss en paus och ger oss en sällsynt möjlighet att fundera över oss själva, vårt liv, vår dyrkan, vår framtid och våra familjer.  Det är dags att ge oss själva en mental paus och att tillfälligt glömma bort hundratals oro och bekymmer vi ständigt bombarderas med. 

 I dessa hektiska tider, som vår tid, är denna månad ett värdefullt tillfälle för att fundera och tänka på våra liv, denna chans är en lyx som vi har ett desperat behov av!

Ramadan är en unik tid för självrannsakan, för inventering av våra moraliska och andliga tillgångar, ansvar och skyldigheter. Det är ett unikt tillfälle för oss att stanna upp och se över vårt liv, våra gärningar, vårt uppförande, vår salat- gör vi den i tid och hur vi utför den, vår fasta- fastar vi så som Allah (swt) och Hans sändebud (saws) uppmanat oss att göra?.. och så i allt annat vi gör och säger.

Att rannsaka sig själv innebär att man stannar upp och granskar sig själv och ställer sig frågan om vad man har gjort för saker och hur de har varit under dagen, under veckan eller under månaden som gått.

Nu har en vecka av Ramadan redan gått. Hur har vi varit under denna vecka? Har vi fastat på det sätt som vi borde göra? Har vi ökat och intensifierat vår dyrkan och goda gärningar? Har vi gjort detta och gör det bara för Allahs skull och inte för någon eller något annat?

Om du svarar ”ja” på alla dessa frågor-ärligt förstås, så är du på rätt väg. Du har förstått denna välsignade månads vikt och innebörd. Det gäller nu att fortsätta samma väg och försöka bli ännu bättre både under resten av Ramadan och även efter Ramadan.

Men om du svarar ”nej” på alla eller några av frågorna så är det bråttom att sätta sig ner och ha en diskussion med sig själv. Rätta till det som är fel innan du har sagt adjö till Ramadan och bli en stor förlorare.

Profeten, frid och välsignelser över honom, har gett oss ett enastående exempel på muhasabat an-nafs, alltså självrannsakan.

Han tillbringade hela natten stående i bön (Nattbönen), och när Aisha, må Allah vara nöjd med henne, sade: ”O Allahs sändebud! Varför gör du det här när dina tidigare och senare synder har redan blivit förlåtna? ”Han svarade:” O Aisha, skall jag inte vara en tacksam tjänare? ”[Muslim].

Han visste bättre än någon annan människa att hur mycket han än försökte, skulle hans tacksamhet mot Allah aldrig räcka för att betala de välsignelser som han fick i varje ögonblick av sitt liv.

Read Full Post »

Gåta

Ett träd har 12 grenar. På varje gren sitter det 29-30 kvistar.

På varje gren finns det frukt men på en av grenarna går frukten ej att äta.

Kan du svaret?

SeasonFruitTree

Read Full Post »

Ramadan

All lov och pris tillkommer Allah,Herre över jorden och himlen och allt som är mellan de.Må frid och välsignelser vara över profeten Muhammed( s.a.s), hans familj och följeslagare.

Profeten Muhammed (s.a.s) sade i en av hans hadither:

”När första dagen av Ramadan infaller,öppnas portarna till Paradisets dörrar,och ingen av de är stängda.Helvetets dörrar stängs,och ingen av de är öppna.Djävlarna fastkedjas och en kallare utropar:

”Åh ni som söker rättfärdighet,kom närmare!Åh ni som söker ondska,avvakta!”       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: