Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Hadith

Ekrimah (Må Allah vara nöjd med honom) sade: ”Var och en får uppleva glädje och sorg, visa då glädje med tacksamhet och sorg med tålamod”

dua

Annons

Read Full Post »

Vacker dikt

Lyssna på/läs denna vackra dikt av shejkh Ayman Saydah från Al-Rahmah TV-kanal.

Read Full Post »

Ånger

För Varje minut, varje sekund som går
Ett steg närmare graven du når
Har du glömt att snart din tid kommer
Att stå framför din Herre, ty till honom vi alla återkommer
Då kommer du till svars för dina synder stå
HUR ska du då fly? Och vad kommer du att svara då??
Är du redo? för då finns det ingen återvändo
Så vänd dig tillbaka till Allah och be om förlåtelse medan du har tid
Så att du i din själ ska kunna få ro och frid

Men om du ändå Honom olydig vill vara
Så var det någonstans där Han inte ser dig
Men finns det någon plats där Allah inte ser dig?

 

                                   ånger 

 

Read Full Post »

Fredag

Abu Hurairah återgav: Profeten sade: ”När det är en fredag så står änglarna vid moskéns port och skriver namnen på de personer som kommer till moskén efter i vilken i ordning de kommer. Exemplet på den som beträder moskén under den tidigaste timmen är som den som offrar en kamel (i offergåva). För nästa som kommer är det som om den som offrat en ko, och sedan en bagge och sedan en kyckling och sedan ett ägg. När Imamen kommer ut (för fredagsbönen) så rullar de (änglarna) ihop sina papper och lyssnar till Khutban.”
 
 
 

Read Full Post »

I alla tider har Gud sänt profeter som uppmanat folk att dyrka Gud och att tro på livet efter detta.

Livet på jorden är tidsbegränsat och det är bara en passage till det tillkommande livet. Det är endast en förberedelse för det eviga livet efter döden. Det är i livet efterdetta som människan belönas eller straffas för sina goda respektive dåliga handlingar. Tron på detta skiljer den troende från den otrogne. Den som inte tror kommer att bli slav under sina passioner och begär. Den gör vad den vill och vad den känner för. Men det kommer en dag då dessa människor ska ångra sig och då hjälper inte ångern.  De som i lever i lydnad inför Gud kommer att åtnjuta evig välsignelse i det kommande livet och de som trotsade Guds befallningar kommer att få skörda bittra frukter för sin olydnad.

I Koranen står det:

”DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet], så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening]. Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.

Den dag då basunen ljuder skall inga släktskapsband bestå mellan dem och de kommer inte att fråga efter varandra.

Vinnarna är de vars [goda handlingar] väger tungt i vågskålen, och de vars [goda handlingar] väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.

Där skall deras ansikten svedas av Elden och deras anletsdrag förvridas i en grimas [av smärta].

 [Och Gud skall säga:] ”Lästes inte Mina budskap upp för er och påstod ni inte att allt var lögn? ”

[23:94-105]

 Det är livet efter detta som vi ska sträva efter och arbeta för.

Men varför är vi så rädda för döden?

Några från salaf (den generation som levde under profetens liv) har sagt att människan har två hus i denna värld (dunja), ett på jorden och ett annat under jorden (graven alltså). Och man lägger all sin tid på att utsmycka och snygga upp sitt hem på jorden och inreder det och förser det med de bästa möblerna och prydnaderna. Och dekorerar det på bästa och finaste sättet, medan hon struntar i det andra hemmet under jorden och förstör och ödelägger det. Men hur länge kommer du människa att bo i detta hus, har du tänkt på det? Är det inte klokare om man intresserar sig och lägger sin tid på att utsmycka och inreda huset under jorden?  

Människan är i största behov av att arbeta för att få det bra i graven och livet efter detta. Döden är inte slutet på livet utan den är början på det liv som aldrig slutar, det eviga livet, livet efter detta. Så vad har du förberett för det?

 tid

Read Full Post »

En man drömde om att han gick vandrande genom en skog. När han vänder sig om ser han plötsligt ett lejon närma sig honom.
Mannen springer och lejonet följer efter. Trots att mannen springer så fort han kan kommer lejonet allt närmare. Tursamt nog ser han ett träd och klättrar snabbt upp i det och sitter på en gren. Lejonet slår sig ner under trädet och väntar med ett svagt morrande.
Mannen darrar av rädsla och plötsligt hör han ett gnagande ljud uppifrån. När han tittar ser han två råttor, en svart och en vit som håller på att gnaga av grenen han sitter på. Han ser hur de snurrar runt grenen efter varandra medan de gnager av den. Grenen är nära att lossna och falla.
Mannen tittar då ner och upptäckter att en stor svart orm finns direkt under honom. Ormen väntar med öppen mun på att mannen ska falla in i den.

Mannen tittar då upp för att se om det finns något som han kan hålla sig i. Han ser då att det rinner honung ner från en bikupa på grenen intill honom.

Mannen tittar ner på det väntande lejonet och på råttorna och sedan tittar han på ormen. Men han lockas av att smaka på en droppe av honungen. Han böjer sig fram och tar en droppe honung med pekfingret och slickar av den. Den smakar underbart sött så han vill smaka en droppe till. Och så gör han det njutningsfullt och han glömmer bort sig och glömmer alla de faror som väntar på honom, på grund av honungens sötma.

Just då i den här stunden vaknar han ur sin sömn.

Mannen går till en lärd (shejkh) som kan tyda drömmar.
Shejkhen sa till mannen: lejonet du såg i drömmen är din död. Den jagar dig alltid och den finns vart du än går. Den kan du inte fly från.

De två råttorna, en svart och en vit, är natten och dagen. De snurrade runt grenen såsom natten och dagen kommer den ena efter den andra, och de kommer att äta din tid, ditt liv så att de tar dig närmare döden.

Den stora svarta ormen med sin mörka öppna mun är din grav. Den är där, bara
väntar på att du ska hamna i den.

Bikupan är livet i denna värld (dunja-livet) och den sötma honungen hade är den lyx och de njutningar som du får i den här världen. Vi gillar att smaka en droppe av lyxen i det här livet men då den är mycket söt så vill vi smaka en droppe till och ännu fler.

Under tiden slukas vi av alla livets njutningar och vi går vilse. Vi glömmer bort vår tid, vi glömmer döden och vi glömmer bort våra gravar som väntar på oss.

 honung3

Read Full Post »

Profeten SAWS sa : ”För den som läser Sura Al-Kahf varje fredag, ger Allah honom ett ljus som lyser från en fredag till nästföljande”.

Read Full Post »

Hadith

Profeten (saw) sa:

”Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förrän ni har iman (tro), och ni kommer inte få iman förrän ni älskar varandra. Ska jag inte berätta för er något som om ni gör det kommer ni att älska varandra? Sprid hälsningen Salaam (fred) bland er.”   [Muslim]salam

Read Full Post »

Synen på de synder man gör

”Den troende ser hans synd som om han sitter vid foten av ett berg och fruktar  att det  faller på honom, medans syndaren ser hans synder som en fluga som landar på hans näsa och som han bara viftar bort.”

(Al-Bukhari)

Read Full Post »

[Ingen människa vet vilka dolda [skatter av] djup glädje som väntar de [troende] som belöning för deras handlingar]

(Koranen 32:17)

De som tror och lever rättskaffens skall som belöning för sina handlingar få en fristad i lustgårdar, där de hälsas välkomna.

(Koranen 32:19)

Read Full Post »

Hadith

Allahs sändebud (saw) sa:
”Allah kommer att fatta om jorden på Uppståndelsedagen och kommer att rulla upp himlarna med Sin högra hand, sedan kommer han att säga, ’Jag är Kungen, var är kungarna på Jorden?”
[Bukhari}

Read Full Post »

Paradiset

{Men dem som tror och lever ett rättskaffens liv skall Vi inte låta gå miste om lönen för det goda och rätta de gör;  Edens lustgårdar väntar dem med porlande bäckar, där de skall vila, behagligt stödda på kuddar, och förses med armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke och den rikaste brokad. Vilken makalös belöning! Vilken ljuvlig viloplats!}

[Al-Kahf (Grottan), verserna 30-31]

 

 

Read Full Post »

Assalamu alaikom!                                       

Stig In I Vår Trädgård! Var så god och plocka dagens dos av Hadith, vers, visdom och annat…

fruktplock

Du kan kontakta oss via epost:

gardenofbeliever@yahoo.se

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: